Gå til innhold
korsskygge-scaled-aspect-ratio-192-68
korsskygge-scaled-aspect-ratio-1-1

Bergen

I Storetveit kapell og menighetshus ca en onsdag i måneden kl 15.30-1700, ansvarlig er sokneprest Bjarte Holme, tlf nr 97959143.

Samlingene i Bergen: en historikk

Det tok ikke lang tid fra Ordo Crucis ble dannet (1933) før ordenen fikk en lokal gruppe i Bergen. En av ordenens stiftere, Kåre Eide, fikk sin første prestetjeneste her, og det har tydeligvis vært grobunn for å danne et lokalt fellesskap. Allerede i 1935 deltok fem prester fra Bergen i årets Helgedager, og det samme antallet i 1936. Ole Sæverud var en av dem. Det er grunn til å tro at Ordo Crucis-gruppen fortsatte etter at Kåre Eide flyttet til Oslo i 1938.

Kåre Eide kom igjen til Bergen som sokneprest i St.Jacob kirke fra 1955 til 1967. I denne tiden var det regelmessige Ordo-samlinger i kirken, og det var flere som sluttet seg til fellesskapet, også et par lekmenn. – Blant prestene var Christoffer Johnsen en som kom til å bety mye for videre kontinuitet og tilslutning til ordenen. Ordo-gruppen fikk også glede av at biskop Kåre Støylen kom til Bergen som pensjonist.

I 1982 kom Jan Haugland til Bergen som sokneprest i Korskirken, og i hans tid samlet Ordo-gruppen seg i kirkens kapell den første lørdagen i måneden til kort messe etterfulgt av samling med kaffe og medbragt niste, og samtale om søndagens prekentekst, personlige forhold eller andre aktuelle tema.

Da Jan Haugland avsluttet sin tjeneste i Korskirken i 1992 ble Ordo-samlingene flyttet til Storetveit kirke. I denne kirken hadde tidligere en aktiv Ordo-bror, Otto Irgens, vært sokneprest i 20 år, fram til 1968. I 1990 ble Bjarte Holme sokneprest i Storetveit. I hans tid har Ordo-samlingene fortsatt på samme måten som i Korskirken. Siste samling hvert semester feires messen med nattverd.

Flere av dem som har vært med i mange år er nå døde. Ordo-gruppen har derfor minket i antall. Men noen nye har kommet til, og det kan være fra tre til syv som deltar på samlingene. Dagen er blitt flyttet fra lørdag kl 09.00 til tirsdag kl 15.30, og målet er ett møte i Ordo-gruppen hver måned. Pandemien i 2020 har gjort det vanskeligere å møtes.

Anders Mikal Holen og Bjarte Holme