Gå til innhold
korsskygge-scaled-aspect-ratio-192-68
korsskygge-scaled-aspect-ratio-1-1

Buskerud

I Haug kirke, Hokksund, en torsdag i måneden kl 0830-1000, ansvarlig er Jan-Otto Eek, tlf.nr. 91587095.

Samlingene i Buskerud: en historikk

Ordos Buskerudgruppe knytter an til en viktig del av Ordos historie ved at Ordos årlige Helgedager i en årrekke, fram til 1958, ble avholdt på Fiskum i Eiker.

Fra 1982 og til bortimot 1987 samlet en gruppe prester med tilknytning til Ordo seg på Institutt For Sjelesorg på Modum Bad. Gruppen hadde ingen formell leder. Initiativtakere og toneangivende personer var Per Frick Høydal, Atle Roness og Sigurd Osberg. Jon Mamen, res.kap i Modum, ble også invitert til å være med. Det antas at det var i den anledning at det ble dannet en gruppe for nedre Buskerud.

I tidsrommet 1985 til omtrent 2004 samlet en gruppe prester seg i Bakke kirke i Eiker annenhver torsdag til Laudes. Liturgien i «Norsk Tidebønn» ble brukt, og det var forbønn og samtale om personlige og kollegiale forhold. Gruppen kalte seg «Fratres Minores Egeri». Gruppen hadde ingen formell leder, men sentrale personer i gruppen gjennom mange år var Jan Egil Heier, Svein Ludvig Larsen, Jon Mamen og Jan-Otto Eek.

Fra årene omkring 2003/2004 ble det knyttet kontakt mellom dem som var igjen av «Fratres Minores Egeri» og Arne Koksvik som var pensjonert prost fra Kongsberg. Dette førte til starten på en åpen Ordo-gruppe som samles omtrent en gang i måneden i Haug kirke i Hoksund til morgenmesse og etterfølgende samtale i Haug Menighetssenter – om bibeltekst, personlige forhold eller andre aktuelle tema. Gruppen har samlet fra 4-5 og opp til 10 personer hovedsakelig fra Nedre Buskerud og noen fra Vestfold.

Denne gruppen er det så som fikk navnet Buskerudgruppen. Gruppen har ikke hatt en formell leder. Arne Koksvik hadde hovedansvaret fram til 2015. Jan-Otto Eek har hovedansvaret fra 2015.

Jon Mamen