Gå til innhold
korsskygge-scaled-aspect-ratio-192-68
korsskygge-scaled-aspect-ratio-1-1

Stavanger

I dåpssakristiet i Petri kirke ca en torsdag i måneden kl 0900-1045. Deretter går vi på hverdagsmesse (som er åpen for alle) i Domkirken kl 11, hvor vanligvis en av domkirkens prester er liturg. Ansvarlig: Arild Vøllestad, tlf nr 907 56 547.

Samlingene i Stavanger: en historikk

Stavanger har opp gjennom tiden ikke hatt mange Ordo-medlemmer og det er først i seinere år man har kunnet snakke om en liten gruppe. Fridtjof Asche forteller at han ble rekruttert av Olav Tysnes og tatt opp som bror i 1974. Han var da res.kap. i Bekkefaret i Stavanger, men hadde også bakgrunn som marineprest og sjømannsprest.

Enok Ådnøy hadde vært Ordo-bror i flere år da han kom fra Oslo som res. kap til Stavanger domkirke i 1969 (domprost samme sted 1973-91). Men han meldte seg ut da Ordo åpnet for kvinnelige medlemmer. I 1982 ble Ove Hestvold tatt opp. Han var da på slutten av sin periode som sokneprest i Madlamark i Stavanger. Som pensjonist bodde han på Mosterøy, 7-8 km fra Utstein kloster, var engasjert i bruken av klosteret, og også sentral i organiseringen av det som i 1990 ble Kirkens Bymisjon Stavanger (seinere Rogaland). Ordo-bror Per Frick Høydal var domprost i Stavanger 1991-2001, men på denne tid var der etter det folk husker ingen lokal gruppe. Han ble etterfulgt av Berit M. Andersen som domprost i 2001. Hun tok kontakt med Fridtjof, og var med som gjest på helgedagene i 2002. Der møtte også Njål Kolbeinstveit (lekmann, finansrådgiver), han hadde blitt oppfordret av Ove om å reise til Gran. Det endte med at Berit ble tatt opp i 2003, Njål i 2004.

Fra da av organiserte Berit lokale sammenkomster i Bispekapellet i Stavanger noen år fremover. Dette skjedde vanligvis en gang i måneden, med unntak av typiske feriemåneder. Under samlingene ble bønnene i Ordoheftet benyttet. Noen ganger var det samtale etterpå i domkirkekjelleren om kommende søndags tekst eller aktuelle temaer. Til disse samlingene møtte ofte også sykehusprest, seinere leder av Kirkens Bymisjon Rogaland, Arnfinn Fiskå, prost i Jæren, Anne Sofie Haarr, psykiater Ole Jøssang og Arild Vøllestad, den gang institusjonsprest på Rogaland A-senter/Kirkens Bymisjon. Disse samlingene i Bispekapellet ebbet ut da Berit i 2011 gikk av med pensjon og flyttet til Bergen.

Ola Ådnøy (lekmann, tidligere rektor) var gjest på helgedagene 2014, og deltok også på en Ordo-retreat på Utstein kloster før det. I 2015 ble han tatt opp som bror. Samtidig ble pensjonert prest og jurist Tore Thomassen novise.

De fem – Fridtjof, Njål, Arild, Ola og Tore – har den seinere tid møtt fast ca 8 torsdags formiddager årlig i Dåpssakristiet i Petri-kirken til samtaler, tekstgjennomgang og bønn, og deretter deltatt på den faste hverdagsmessen i Domkirken kl 11. Arild har for tiden ansvaret med å organisere dette.

Innspill til denne historikken har innkommet fra Fridtjof Asche, Njål Kolbeinstveit, Berit Andersen og Ola Ådnøy – i tillegg til

Arild Vøllestad